O nama

Udruga za promicanje jedriličarstva i ekološke osviještenosti nautičara Oštra bubamara postoji u obliku neformalnog društva već gotovo 10 godina. Svjesni problema nedovoljne ekološke osviještenosti nautičara i nedovoljnog broja Hrvata u hrvatskom nautičkom turizmu, odlučili smo organizirati se u pravno tijelo i registrirati se, kako bismo ostvarili mogućnosti vlastitog konkretnog djelovanja. Skraćeni naziv udruge je Oštra bubamara, što simbolično opisuje naše ciljeve i djelatnosti. Udruga je službeno registrirana 16. rujna 2010. godine u Gradu Zagrebu.

Udruga je nastala radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u promicanju jedriličarstva, zaštite okoliša i poboljšanja kvalitete življenja putem poticanja javnosti na bavljenje jedrenjem, na korištenje prirodnih izvora energije i na svjesnu brigu za čistoću i očuvanost Jadranskog mora, otoka i obale kao i ostalih područja Republike Hrvatske. Projektima udruge kontinuirano ćemo nastojati povećati broj Hrvata u ukupnom broju nautičkih turista te povećavati stupanj ekološke osviještenosti i korisnika i pružatelja nautičkih usluga. Naše projekte do sada su podržali: Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Udruženje pružatelja usluga smještaja na plovilima (UPUSP) i Nautički sektor Auto Kluba Siget.

Saznajte više:

 1. Zašto smo postali udruga?

  Zašto smo postali udruga

  Ekološki aspekt

  Ekologija i dalje nije riječ shvaćena ozbiljno jer mnogo ljudi još uvijek misli da ekolozi i znanstvenici samo zastrašuju kada govore o rastućim ekološkim problemima. Nažalost, stvarnost je nešto potpuno drugačije jer je čovječanstvo danas suočeno sa više ekoloških problema nego ikad u povijesti. Globalno zatopljenje je najozbiljniji ekološki problem, ali istaknutiji ekološki problemi još su i zagađenje zraka i voda, prije svega mora. Globalno zatopljenje je već prouzročilo ozbiljne klimatske promjene, koje su u kombinaciji s zagađenjem zraka i voda odgovorne za mnoge bolesti i mnoge smrti. Potrebno je u najkraćem mogućem roku povećati broj aktivnosti s ciljem unapređivanja stanja okoliša. Svaka osoba koja živi na ovom planetu mora početi te aktivnosti u svojoj mikro-okolini jer to je jedino moguće mjesto djelovanja pojedinca u trenutku vremena. Uz korištenje znanstvenih, ali i strogo operativnih metoda potrebno je stvoriti zaštitne sustave koji će štititi Zemlju od mnogobrojnih vrsta zagađenja. Danas se gotovo svaka država bavi ekologijom, ali pojedinci i udruženja građana još uvijek nedovoljno. Planovima nedostaje operativnost, provođenje i konkretnost djelovanja. Potrebno je biti orijentiran na sve ekološke probleme istovremeno, multidisciplinarno djelovati i gledati na svaki ekološki problem s jednakom ozbiljnosti.

  Nautički aspekt

  Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019. jasno govori da hrvatski nautički turizam nije iskoristio svoje razvojne potencijale. Razvoj nautičkog turizma i dalje je nedovoljno kontroliran, a prije svega premalo usmjeren na Hrvate kao potencijalne korisnike nautičkih usluga. Hrvatski otočni arhipelag izuzetna je komparativna prednost hrvatskog nautičkog turizma na svjetskoj turističkoj sceni. Sudeći prema registriranom broju dolazaka nautičara u hrvatskim lukama nautičkog turizma, koji se iz godine u godinu povećava, nautički turizam zauzima sve značajnije mjesto u ukupnom turizmu naše zemlje. No, jedan broj stagnira – broj domaćih gostiju u ukupnom broju nautičkih turista. Hrvatski nautički turizam i dalje je usmjeren na stranog gosta, a promidžba nautičkih tvrtki u najvećem se postotku izvozi van granica Hrvatske. Pokušaji hrvatskih turističkih agencija na privlačenje hrvatskih gostiju kao potencijalnih unajmljivača brodova nedovoljni su, a charter tvrtke pak većinu svog booking-a ostvaruju preko inozemnih partnera. Usluge osposobljavanja i edukacije sudionika u nautičkom turizmu vrlo su skupe, ali su i pružatelji takvih usluga (na primjer, škole jedrenja) izuzetno malobrojni i fokusirani na stranog gosta. Najnoviji statistički podaci o uspješnosti nautičke sezone pokazuju kako je stagnacija broja Hrvata u ukupnom broju unajmljivača brodova prešla u pad. Hrvati sudjeluju u ukupnom broju nautičkih turista sa manje od 10 posto, što je izrazito malo. Jedna od mjera strategije razvoja nautičkog turizma je povećanje razine usluga u nautičkom turizmu i podizanje kvalitete usluge. No, da bi došlo do ostvarenja, potrebno je kontinuirano povećavati rast broja hrvatskih nautičkih turista i time ostvarivati resurse za implementaciju mjera razvoja. Kako je Hrvata svega oko 10 posto u ukupnom broju nautičkih turista unajmljivača brodova, promidžba se hitno treba usmjeriti na velike potencijale unutar granica Hrvatske.

 2. Ciljevi i aktivnosti udruge

  Ciljevi i aktivnosti udruge

  Ciljevi udruge su: promicanje jedriličarstva u nautičkom turizmu i općenito, promicanje korištenja prirodnih energetskih resursa, zaštita okoliša i prikupljanje otpada, edukacija nautičara i ostale javnosti o očuvanju prirode i važnosti čistoće mora, rijeka, jezera i obale, sprečavanje aktivnosti opasnih za okoliš, edukacija javnosti o umijeću i prednostima jedrenja kako bi se na području Republike Hrvatske povećao broj ekološki osviještenih jedriličara.
  U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

  • organizira redovite sastanke, predavanja, izlete i radionice za članove Udruge, ali i za ostale zainteresirane osobe, s edukacijskim i praktičnim karakterom u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša
  • minimalno jednom godišnje za svoje članove organizira ekološku plovidbu s ciljem čišćenja pojedinih lokacija, uz pravilno zbrinjavanje prikupljenog otpada
  • analizira stupanj zagađenosti pojedinih lokacija u određenom trenutku
  • identificira i analizira stupanj ekološke osviještenosti pojedinih demografskih, turističkih i ostalih skupina, kao i pružatelja nautičkih usluga
  • putem letaka, brošura, predavanja i prezentacija nastoji podizati ekološku osviještenost korisnika i pružatelja nautičkih usluga
  • putem letaka, e-mailinga, brošura i prezentacija nastoji približiti jedrenje kao dostupan oblik godišnjeg odmora hrvatskim građanima

  Osim navedenih djelatnosti, članovi udruge redovito prate vijesti iz ekologije, uče o ekologiji i metodama zaštite okoliša, educiraju ostale članove udruge i opću javnost o načinima na koje se može zaštititi okoliš te osmišljavaju ekološko-promotivne poruke za podizanje općenite ekološke svijesti. Jedan dio navedenih djelatnosti odvija se u okviru jedriličarstva, odnosno tijekom plovidba organiziranih od strane udruge, dok se ostale djelatnosti izvršavaju tijekom cijele godine.

 3. Svrha projekata udruge

  Svrha projekata udruge

  Ekološki aspekt

  Osnovna svrha projekata udruge je trajno podizati ekološku osviještenost korisnika nautičkih usluga, u skladu s Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske. Analizirajući zatečeno stanje u nautičkom turizmu Republike Hrvatske kao jednoj od strateških djelatnosti za razvoj naše domovine, udruga je donijela zaključak kao se ekologiji ne daje dovoljan značaj pri pružanju i korištenju nautičkih usluga. Nautičari, bilo vlasnici ili samo unajmljivači brodova, nisu svjesni ekoloških posljedica svoga ponašanja na moru i obali, i kratkoročnih i dugoročnih.

  Najvažnije je istaknuti da su projekti udruge trajni, nemaju vremensko ograničenje i aktivnosti projekta mogu se ponavljati, kako bi se trajno implementirala ekološka komponenta u nautički turizam i trajno poticalo hrvatske građane da sudjeluju s većim postotkom u ukupnom broju nautičkih turista. Nautički turizam prije svega je orijentiran na odmor, a prilikom odmora ljudi su skloni ne obazirati se na dugoročnost svojih postupaka. Upravo zbog toga, primjerice, kad bace plastičnu vrećicu u more, ne razmišljaju koliko će se ista godina razgrađivati i koliko će njena razgradnja napraviti štete flori i fauni u blizini. Svrha projekata je, osim ekoloških, utvrditi i ekonomske posljedice degradacije okoliša od strane korisnika nautičkih usluga pa tako i pružiti, ali i tražiti, ekonomske poticaje kako bi se ta degradacija usporila ili zaustavila.

  U Republici Hrvatskoj postoji premalo, ili uopće ne postoji, sustav utvrđivanja ekoloških prekršaja, prekršaja protiv prirode, pa isto tako ne postoji ni sustav kažnjavanja prekršitelja. Cilj projekata nije kažnjavanje, već sprečavanje ekoloških prekršaja, ali i uspostava određenog mehanizma informiranja koji bi u svakom pojedincu izgradio ekološku svijest. Kako korištenje nautičkih usluga ima za cilj rekreacijsko blagostanje ljudi, tako i okoliš ima funkciju estetskog užitka, rekreacije i blagostanja. Okoliš poštuje ljude pa tako ljudi okolišu trebaju vratiti na isti način. Projekti udruge fokusirani su najviše na neizravne i dugoročne štete za okoliš, koje se ne mogu odmah procijeniti, a nastaju zbog nedovoljnog sprečavanja onečišćenja i degradacije važnosti okoliša. Upravo zbog toga, ukoliko su ljudi svjesni važnosti okoliša jer u njemu estetski i rekreacijski uživaju, tada će biti svjesni i dugoročnih posljedica svojih postupaka u tom okolišu. Dobit, materijalna i nematerijalna, koja će proizaći iz implementacije projekata udruge, ne može se direktno procijeniti za budućnost, ali je sigurno da višestruko prelazi troškove tih aktivnosti. Isto tako, vrlo je teško kvantificirati troškove za otklanjanje posljedica onečišćenja i utvrditi sekundarne i tercijarne troškove zagađenja i koristi od ekološke osviještenosti pojedinaca pa stoga pojedinci i nisu skloni ulagati trud u očuvanje svog okoliša jer ne vide posljedice svojih djela, već o njima mogu samo nagađati. Cilj projekata je i ukazati na posljedice ekološke neosviještenosti – da one prestanu biti apstraktne, već da postanu konkretne i potpuno poznate i korisnicima i pružateljima nautičkih usluga. Udruga Oštra bubamara želi procijeniti stupanj onečišćenosti Jadranske obale i otoka kao posljedicu potrošačkih aktivnosti te na temelju rezultata osmisliti mjere za smanjenje tog stupnja onečišćenja. Kako nema kazni za ekološke prijestupe, nema ni nagrada za ekološki svjesne i proaktivne pojedince. Stoga projekti udruge sadrži prijedloge za sprečavanje i smanjenje ekoloških prijestupa s jedne strane, a povećavanje broja aktivnosti za očuvanje okoliša s druge strane. Ekološka svijest neće porasti sama od sebe jer ljudi primarno misle na vlastito preživljavanje, a ne na buduće generacije – tek kad se stekne bogatstvo, može se pojedinačno misliti o ekologiji i zato su potrebne udruge za podizanje ekološke svijesti, kao i njihovi projekti proizašli iz udruživanja pojedinaca sa sličnim ciljevima zaštite okoliša. Danas su na Zemlji najvredniji morski ekosustavi – njihova je procijenjena vrijednost 20,9 trilijuna USD. Kao posljedica nameće se pitanje – nije li ne-ekološki, nemoralno, nesavjesno, neracionalno i sasvim neisplativo uništavati, paliti, devastirati, zagađivati i ignorirati more, obalu i otoke? Iz istog razloga, profit pružatelja nautičkih usluga gubi smisao ukoliko se ne ulaže u zaštitu okoliša. Pojedinac svakodnevno zagađuje, ali ne snosi troškove za budućnost. Kako je nemoguće da ih snosi, treba ga spriječiti da zagađuje u sadašnjosti. To se najviše može postići podizanjem ekološke osviještenosti tog pojedinca.

  Nautički aspekt

  S obzirom da je nautički turizam jedna od strateških odrednica turizma Republike Hrvatske, ali i gospodarskog razvoja općenito, te da je Europska Unija nautički turizam u Hrvatskoj službeno 2010. godine priznala kao osnovni dio turističke djelatnosti, potrebno je u najkraćem mogućem roku ovu granu gospodarstva povezati sa ekologijom, također odrednicom održivog razvoja. Osim navedenih, jedan od ciljeva projekata udruge jest informirati opću javnost o dostupnosti jedrenja kao oblika godišnjeg odmora. Hrvati čine jako mali postotak ukupnog broja nautičkih turista, a to je potrebno hitno mijenjati. Ne postoji promidžba jedriličarstva i nautičkog turizma općenito usmjerena na domaćeg gosta. Stoga je operativni dio projekata udruge orijentiran i na promicanje jedriličarstva, a prije svega na prezentaciju troškova jedrenja kao odabranog oblika odmora hrvatskog građana u odnosu na troškove ostalih oblika odmora. Udruga želi stvoriti svijest o tome kako jedrenje nije skup i ekskluzivan oblik odmora, već cjenovno prihvatljiv kao i svaki drugi, o čemu za sada u javnosti postoji potpuno pogrešna percepcija. Prezentacijom troškova jedrenja u odnosu na ostale oblike odmora, prezentacijom koristi jedriličarskih aktivnosti na ljudsko zdravlje i promidžbom nautičkog turizma i nautičkih usluga u Hrvatskoj se svakako može stvoriti bolji dojam o jedriličarstvu u javnosti i domaćem se gostu može približiti dostupnost ovakve vrste godišnjeg odmora.

  Projekti udruge i Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske

  Udruga je identificirala zajedničke konkretne ciljeve sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske. Također, ciljevi udruge u skladu su sa Strategijom razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019., donesenom u prosincu 2008.graph

  Za ostvarivanje ciljeva bilo koje vrste potrebna je operativna podrška, odnosno pravna ili fizička osoba koja je voljna odvojiti vrijeme i konkretnim aktivnostima provesti ciljeve u djelo. Projekti udruge jasno pokazuju načine operativne provedbe ciljeva udruge, pri čemu se automatski provode ciljevi strategija održivog razvitka i strategija razvoja nautičkog turizma.

  U ostvarivanju svojih ciljeva i identifikaciji ekološke osviještenosti nautičara, udruga će, između ostalog, analizirati slijedeće pokazatelje: količinu proizvedenog otpada po unajmljenom brodu, postotak recikliranja prema vrsti otpada na brodovima, pokrivenost nautičkih destinacija reciklažnim mjestima za otpad, postotak marina sa mogućnošću adekvatnog zbrinjavanja otpada, emisiju CO2 po korisniku nautičkih usluga i vrsti broda, vremenski odnos korištenja jedara i motora na jedrilicama i utjecaj tog odnosa na emisiju CO2, broj nesreća na moru s posljedicom onečišćenja okoliša, stupanj inspekcijskog nadzora za zaštitu mora unutar turističkih aktivnosti i slično. Iz tablice koja slijedi može se jasno vidjeti na koji način su ciljevi Strategije za održivi razvitak Republike Hrvatske i Strategije za razvoj nautičkog turizma Republike Hrvatske slični ciljevima udruge te kojim mjerama udruga planira implementirati akcijski plan za ostvarenje ciljeva.

  Cilj strategije Mjera udruge za implementaciju
  Unaprijediti kakvoću života. Poticati građane na očuvanje okoliša putem brošura i prezentacija.
  Očuvati sastavnice okoliša. Tijekom ekoloških plovidbi čistiti odabrane destinacije od otpada.
  Dugoročno usmjeriti zaštitu okoliša prema održivom razvitku. Svojim aktivnostima integrirati ekologiju u nautički turizam.
  Zaštititi ljudsko zdravlje. Poticati hrvatske građane na odabir jedrenja kao oblika godišnjeg odmora.
  Koristiti prirodne energetske resurse. Informirati građane o jedrenju i na koji način ono utječe na zaštitu okoliša.
  Očuvati biološku raznolikost ekološkog sustava unutar rastućih aktivnosti nautičkog turizma. Educirati korisnike nautičkih usluga o važnosti očuvanja ekološke sigurnosti mora, otoka i obale.
  Sustavno pratiti i procjenjivati stanje ugroženosti i provoditi akcijske planove zaštite dijelova okoliša. Tijekom ekoloških plovidbi provoditi aktivnosti čišćenja nautičkih destinacija i analizirati zatečeno stanje te objavljivati rezultate putem interneta i brošura.
  Sankcionirati neprihvatljivo ponašanje prema okolišu. Osmisliti mogućnost prijave prekršaja protiv prirode.
  Smanjiti negativne utjecaje povećanja broja turista na prirodne sustave. Podizati ekološku svijest nautičara, u suradnji s marinama i charter tvrtkama.
  Zaštititi okoliš i prirodne i kulturne vrijednosti otoka i priobalja. Osim korisnika nautičkih usluga, educirati i stanovnike o važnosti očuvanja prirode.
  Produžiti sezonu korištenja resursa u nautičkom turizmu. Organizirati edukativne plovidbe jedrilicom izvan sezone.
  Povećati razinu opremljenosti komunalne infrastrukture u priobalju i na otocima. Pregovarati s državnim institucijama i marinama oko mogućnosti reciklažnog zbrinjavanja otpada u marinama, lukama i sidrištima.
  Povećati razinu usluga u nautičkom turizmu. Informirati i educirati nautičare i pružatelej nautičkih usluga o ekologiji i jedrenju.
  Organizirati manifestacije koje doprinose promidžbi nautičkog turizma. Prezentirati jedriličarstvo i nautički turizam općenito hrvatskim građanima.